Ontwerpvisie Sportlaan Driene te Hengelo gereed

21 januari 2022

Leyten-Trebbe, eigenaar van de locatie van het voormalige ROC aan de Sportlaan Driene, nam in overleg met de gemeente Hengelo het voortouw bij het opstellen van de ontwerp-visie voor het gebied rond de Sportlaan Driene. Het college van B en W heeft ingestemd met deze ontwerp-visie en deze ligt nu tot en met 8 maart 2022 ter inzage.

Het gebied ‘Sportlaan Driene en omgeving’  wordt begrensd door de PC Hooftlaan, het Schrijverspad, de Zwavertsweg en de spoorlijn.  Samen met andere eigenaren, gebruikers en initiatiefnemers willen Leyten-Trebbe en de gemeente het gebied ontwikkelen, zodat er een levendig gebied ontstaat. Er zijn kansen voor verschillende functies zoals wonen, onderwijs, sport, zorg en andere maatschappelijke voorzieningen

Versterken van de landschappelijke structuur

In het gebied zijn verschillende functies gehuisvest, zoals bijvoorbeeld SMEOT, de vakschool voor metaal- en elektro-opleidingen in Twente, die graag wil uitbreiden. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een locatie voor woonwagens in het gebied te realiseren. Leyten-Trebbe wil graag woningen ontwikkelen in het betaalbare en middeldure koop- en huursegment. En ook de andere partijen zien kansen in het gebied, bijvoorbeeld voor het realiseren van een duurzame woongroep en een zorgcomplex.  

In de ontwerp-visie is de waardevolle landschappelijke structuur van het gebied als basis genomen. De verschillende functies hebben een passende plek gekregen in het gebied, zodat zij elkaar waar mogelijk versterken.

Afbeelding: Copyright RRog Stedenbouw en Landschap, illustratieDesigned by Freepik

‹ terug naar het overzicht

Menu